VI EN

Khăn trải bàn

Khăn trải bàn tròn thêu tay

Khăn trải bàn tròn (180cm, 230cm)

Khăn trải bàn chữ nhật

Khăn trải bàn chữ nhật bao gồm khăn ăn (200x150cm, 250x150, ...

Khăn trải bàn vuông thêu tay

Khăn trải bàn vuông (90cm, 110cm, 120cm, 130cm)